Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website en de inhoud van alle andere uitingen van de Friese Dansdagen zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. De organisatie van de Friese Dansdagen houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s en/of inhoud van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, neem dan contact met ons op.